Bomenwerkgroep Sint Anthonis

De Bomenwerkgroep Sint Anthonis is een werkgroep opgericht ter voorkoming van het plan van de gemeente om op grote schaal laanbomen te kappen in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis.

Het gaat alleen om laanbomen in het buitengebied, dus niet binnen de bebouwde kom.

In 2009 heeft de gemeente Sint Anthonis in nauwe samenwerking met de andere gemeentes uit de streek een document opgesteld genaamd ‘ Streekvisie de Noordelijke Maasvallei, 2009’ . Het is verbazend dat onze gemeente die hieraan constructief heeft meegewerkt nu toch een eigen koers gaat varen die hiermee tegenstrijdig blijkt. Het document is echter niet bindend maar de huidige koers van de gemeente is opmerkelijk te noemen. De huidige plannen van de gemeente zijn niet gestoeld op een meerjaren visie. Het belang van karakteristieke bomen voor een aantrekkelijk buitengebied wordt onderschat. Wij staan voor een aantrekkelijk buitengebied wat belangrijk is voor de leefbaarheid, de recreatie en zelfs de WOZ waarde.

We willen graag de gemeente overtuigen dat het anders kan en moet, en constructief bijdragen tot een beter plan. Wij willen graag dat de gemeente een beter plan maakt en zijn bereid ze daarbij maximaal te ondersteunen.

Sinds kort schept de gemeente ons daarvoor ook voldoende ruimte. We gaan uit van een succesvolle samenwerking. Die meer aansluit bij onze wat meer duurzame inzichten.
“Niet kappen tenzij”, “herplanten tenzij”en “een goed beheer werkt preventief”

We proberen belangstellenden via deze site zo goed mogelijk van informatie te voorzien