Bomenwerkgroep Sint Anthonis


De bomenwerkgroep Sint Anthonis stelt zich voor.

Als reactie op het voornemen van de gemeente Sint Anthonis 6500 bomen te kappen, namen een aantal verontruste mensen het initiatief om een bomenwerkgroep op te richten.

We zijn met een groep van 20 mensen, waaronder een groot aantal deskundigen , die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bomenbeheer.


Na een korte studie- en afstemmingsperiode hebben we enkele conclusies getrokken.
Die willen we graag met iedereen delen.

  1. De gemeentelijke bezuinigingen op laanbomen kunnen ook gehaald worden zonder veel extra bomen te kappen of misschien wel juist door niet teveel bomen te kappen.
  2. De achterstanden die er nu zijn op snoeigebied kunnen worden ingelopen. De conditie van de bomen wordt dan beter. Het beheer kan naar een ruime voldoende in plaats van naar het zesje dat de gemeente voor ogen heeft.
  3. Het kappen en deels vervangen van de bomen gaat ten koste van het onderhoudsgeld van de rest. Minimaal 10 jaar wordt de onderhoudstoestand van de resterende bomen daardoor alleen maar slechter. Want 650 bomen kappen en deels vervangen, 10 jaar lang, kost minimaal €65.000, - per jaar bovenop de bezuiniging van €52.000, -.
    Grofweg kun je zeggen dat vervangen van een boom net zo duur is dan het snoeien van 15 bomen gedurende drie jaar. Veel kappen heeft op langere termijn wel een positief effect op de kwaliteit van de rest van de bomen, mits de geldkraan niet verder dichtgaat. Je houdt alleen weinig bomen en een lelijker landschap over.
  4. Het laanbomenbeleid moet in een veel bredere context worden gezien. In 2009 is voor deze streek een visie gemaakt voor de toekomst. De rapportage staat op internet onder de term “Beeldenstorm 2025”. Alle burgemeesters, vele instanties en diverse betrokkenen uit de regio participeerden daarbij. Grote bedrijven schaarden zich achter dit beleid. Dat rapport legt een goede basis voor de ontwikkeling van de regio. Men onderschrijft het belang van groen en laanbomen in het buitengebied. Het plan vormt een mooie basis voor een samenhangend landschapbeleid.