Onze relatie met de gemeente.

De door ons gekozen insteek om de gemeente constructief maar kritisch te benaderen heeft, een maand na onze oprichting, al vruchten afgeworpen. Het besluitvormingsproces binnen de gemeente is opgeschort tot uiterlijk eind 2012 en ook inhoudelijk is er voldoende beweging om de toekomst hoopvol tegemoet te zien.
De gemeente biedt nu ruimte om mee te denken en staat open voor een andere benadering.
De aanpak van de gemeente tot nu toe is niet altijd handig geweest. Daardoor zijn de negatieve effecten van haar beleidvoornemens uitvergroot en de meer positieve onderdelen ondergesneeuwd.
Wij zetten ons in voor een goed laanbomenbeleid en bieden ons aan mee te denken. Op weg naar goedkoper beheer en vooral een beter beleid. Dit schrijven is onze voorzet.